Smluvní odměna

Advokátní kancelář poskytuje právní služby především na základě hodinové sazby, výše odměny se odvíjí od časové náročnosti právních služeb. Minimální účetní jednotkou je 15 minut. Hodinová sazba je uplatňována i při jednorázových konzultacích.

Ve specifických případech není vyloučeno ani sjednání paušální odměny za vyřízení celého případu. V předem sjednaných případech je přípustná i odměna podílem na výsledku věci.

Před zahájením poskytování právních služeb je při převzetí nového případu vybírána záloha. Výjimkou je dlouhodobé poskytování služeb témuž klientovi. Výše zálohy je stanovována s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem případu (zejména k objemu předpokládané činnosti).

Administrativní náklady kanceláře (hovorné, poštovné, ověřování podpisů, výpisy z katastru nemovitostí) nejsou klientům účtovány. 

Soudní, správní nebo jiné poplatky nebo náklady spojené s využitím služeb osob působících mimo naši kancelář hradí v plném rozsahu klient (notářské poplatky, náklady na znalecký posudek apod.).

Advokátní kancelář je plátcem DPH, proto veškeré účtované částky se navyšují o tuto daň v zákonné výši 21%.

Sazby

Zvýšená hodinová sazba:3.500,– Kč bez DPH (4.235,–Kč včetně DPH 21%) nebo 4.000,– Kč bez DPH (4.840,–Kč včetně DPH 21%) dle charakteru věci
Standardní hodinová sazba:3.000,– Kč bez DPH (3.630,–Kč včetně DPH 21%)
Snížená hodinová sazba:2.500,– Kč bez DPH (3.025,–Kč včetně DPH 21%)
Hodinová sazba právního asistenta:500,–Kč bez DPH (605,–Kč včetně DPH 21%)

Zvýšená hodinová sazba je účtována v případě poskytování právních služeb společníky kanceláře, standardní hodinová sazba je účtována v případě poskytování právních služeb advokáty a advokátními koncipienty, snížená hodinová sazba je účtována v případech takto sjednaných. V závislosti na náročnosti poskytování právních služeb může být sjednána odměna v individuální hodinové výši. Ve výjimečných případech je poskytování právních služeb poskytováno pro bono.

Náhrada za promeškaný čas na cestě je účtována ve výši jedné poloviny hodinové sazby, nebo předem stanoveným způsobem za konkrétní cesty.

Ve specifických a odůvodněných případech je možno sjednat úhradu odměny individuálním způsobem.