snak

„Jako jedna z prvních advokátních kanceláří v České republice poskytujeme kromě právních služeb i služby mediace.“

Aktuální informace


 V souvislosti s aktuálním děním, jsme schopni poskytnout právní poradenství vztahující se k náhradám škod, které jsou v více…


Aktuální provoz ŠVAJCROVÁ NEUMANN advokátní kancelář, s.r.o. je nepřerušen. Klientům poskytujeme komplexní právní poradenství i v dobách krizových. Zejména se více…


 V rámci inovace služeb naší advokátní kanceláře jsme pro Vás tento měsíc spustili zcela nové webové stránky, které více…


Je nám ctí vám oznámit, že od konce roku 2019 jsme zahájili spolupráci s advokátní kanceláří Mgr. Kateřiny Tkadlecové, která více…

Čím se zabýváme

právní služby


 • situace spojené s rozpadem vztahu
 • vypořádání společného jmění manželů
 • práva a povinností k nezletilým dětem


 • obhajoba ve všech fázích trestního řízení
 • zastupování poškozené osoby
 • trestní odpovědnost právnických osob


 • společnosti a jejich zakládání
 • živnostenské oprávnění
 • zastupování v obchodních sporech

 • zastupování FO i PO v občanskoprávních sporech 
 • vypracování, revize smluvních dokumentů
 • katastr nemovitostí


 • komplexní organizace zadávacího řízení
 • konzultace k zadávacím procesům
 • kompletace nebo dílčí revize nabídek


 • individuální pracovněprávní vztahy
 • pracovněprávní dokumentace
 • diskriminace a šikana na pracovišti

 • obchodní spory mezi podnikateli
 • civilní spory
 • správní žaloby dle soudního řádu správního

 


 •  zastupování v rámci daňových kontrol
 • právní audit společnosti
 • celní řízení