snak

„Jako jedna z prvních advokátních kanceláří v České republice poskytujeme kromě právních služeb i služby mediace.“

Aktuální informace

Činnost naší kanceláře v aktuální době

Aktuální provoz ŠVAJCROVÁ NEUMANN advokátní kancelář, s.r.o. je nepřerušen. Klientům poskytujeme komplexní právní poradenství i více…

Nový web

  V rámci inovace služeb naší advokátní kanceláře jsme pro Vás tento měsíc spustili více…

Spolupráce s advokátní kanceláří Mgr. Tkadlecové

Je nám ctí vám oznámit, že od konce roku 2019 jsme zahájili spolupráci s advokátní více…

Gratulujeme Mgr. Schořovské

Posouváme se dál. Naše úžasná kolegyně Mgr. Nikola Schořovská úspěšně složila státní závěrečnou zkoušku více…

Čím se zabýváme

právní služby

Rodinné právo

 • situace spojené s rozpadem vztahu
 • vypořádání společného jmění manželů
 • práva a povinností k nezletilým dětem

Trestní právo

 • obhajoba ve všech fázích trestního řízení
 • zastupování poškozené osoby
 • trestní odpovědnost právnických osob

Obchodní právo

 • společnosti a jejich zakládání
 • živnostenské oprávnění
 • zastupování v obchodních sporech
Občanské právo

 • zastupování FO i PO v občanskoprávních sporech 
 • vypracování, revize smluvních dokumentů
 • katastr nemovitostí

Veřejné zakázky

 • komplexní organizace zadávacího řízení
 • konzultace k zadávacím procesům
 • kompletace nebo dílčí revize nabídek

Pracovní právo

 • individuální pracovněprávní vztahy
 • pracovněprávní dokumentace
 • diskriminace a šikana na pracovišti
Sporová agenda

 • obchodní spory mezi podnikateli
 • civilní spory
 • správní žaloby dle soudního řádu správního

 

Daňové právo

 •  zastupování v rámci daňových kontrol
 • právní audit společnosti
 • celní řízení