Jako jedna z prvních advokátních kanceláří v České republice poskytujeme kromě právních služeb i služby mediace.

Advokátní služby

Čím se zabýváme?

Rodinné právo

Situace spojené s rozpadem vztahu

Vypořádání společného jmění manželů

Práva a povinnosti k nezletilým dětem

Trestní právo

Obhajoba ve všech fázích trestního řízení

Zastupování poškozené osoby

Trestní odpovědnost právnických osob

Občanské právo

Zastupování FO i PO v občanskoprávních sporech

Vypracování, revize spluvních dokumentů

Katastr nemovitostí

Obchodní právo

Společnosti a jejich zakládání

Živnostenské oprávnění

Zastupování v obchodních sporech

Veřejné zakázky

Komplexní organizace zadávacího řízení

Konzultace k zadávacím procesům

Kompletace nebo dílčí revize nabídek

Pracovní právo

Individuální pracovněprávní vztahy

Pracovněprávní dokumentace

Diskriminace a šikana na pracovišti

Sporová agenda

Obchodní spory mezi podnikateli

Civilní spory

Správní žaloby dle soudního řádu správního

Daňové právo

Zastupování v ránci daňových kontrol

Právní audit společnosti

Celní řízení