• komplexní organizace zadávacího řízení
  • konzultace k zadávacím procesům
  • kompletace nebo dílčí revize nabídek