V oblasti veřejných zakázek nabízíme zejména tyto služby:

  • veřejné zakázky z pohledu zadavatele i dodavatele
  • konzultace k zadávacím procesům, doporučení vhodné strategie zajištění potřeb zadavatele a smluvních vztahů s dodavateli
  • komplexní organizace zadávacího řízení nebo vybrané konzultace v jeho průběhu včetně zastupování a asistence v řízeních před ÚOHS a správními soudy
  • revize standardní vzorové dokumentace k zadávání veřejných zakázek 
  • posouzení smluv na veřejné zakázky z pohledu rizik jejich zneplatnění
  • revize a praktické nastavení interních pravidel pro zadávání veřejných zakázek
  • komplexní příprava a kompletace nebo dílčí revize nabídek včetně případné koordinace více subjektů podávajících společnou nabídku
  • příprava námitek a návrhů na ÚOHS, popř. zastupování před soudy