V oblasti trestního práva nabízíme zejména tyto služby:

  • obhajoba v přípravném řízení i v rámci hlavního líčení před soudy všech stupňů
  • zastupování poškozeného a uplatňování jeho práv v trestním řízení
  • zastupování zúčastněné osoby (tzn. osoby, které byla nebo má být zabrána určitá věc nebo jiný majetek)
  • zajišťování a prosazování odklonů v trestním řízení
  • trestní odpovědnost právnických osob
  • návrh opatření k zamezení vzniku trestní odpovědnosti právnických osob a jejích představitelů, tzv. Compliance programy
  • zastupování při jednání o dohodě o vině a trestu
  • zastupování spolupracujícího obviněného a zajištění ochrany osoby požívající práv tohoto institutu
  • zastupování mládeže dle speciálního zákona
  • uplatnění nároku na náhradu škody za nezákonné trestní stíhání