Trestní právo

  • obhajoba ve všech fázích trestního řízení
  • zastupování poškozené osoby
  • trestní odpovědnost právnických osob