V oblasti sporové agendy nabízíme zejména tyto služby:

  • více jak 10-leté zkušenosti se zastupováním klientů před tuzemskými soudy a rozhodčími orgány
  • v praxi se věnujeme sporným (typicky o zaplacení částky) i nesporným řízením (nejčastěji rodinné spory)
  • zastupujeme klienty ve správních řízeních i ve správním soudnictví (přestupky, nezákonná rozhodnutí, nečinnost)
  • vedeme spory se správcem daně v rozličných stupních a formách (daňové kontroly, nezákonná rozhodnutí apod.)
  • věnujeme se trestnímu řízení na celé škále trestního soudnictví (hospodářská trestná činnost, násilná trestná činnost, obecná kriminalita)
  • zpracováváme právní stanoviska a analýzy, tak aby klient znal veškeré podmínky ještě před započetím sporu
  • praktikujeme možnosti alternativních řešení sporů, zejm. mediaci