Sporová agenda

  • obchodní spory mezi podnikateli
  • civilní spory
  • správní žaloby dle soudního řádu správního