V oblasti spolkového práva nabízíme zejména tyto služby:

  • poradíme Vám při založení spolku, nastavíme stanovy spolku, tak aby vyhovovaly potřebám členů spolku a jeho účelu, zajistíme zápis spolku do spolkového rejstříku, vč. veškeré komunikace s rejstříkovým soudem
  • tvorba organizační struktury spolku hlavního a vedlejšího, jejich vzájemná provázanost
  • v případě, že Vám rejstříkový soud brání v zápisu nějaké skutečnosti do spolkového rejstříku, tak máme zkušenosti se soudními řízeními v takových sporech
  • nastavujeme základní administrativní dokumentaci spolku, tak aby byla uživatelsky přívětivá pro pověřené členy spolku nebo jejich statutární orgány (zápisy z členských schůzí spolku, výboru, prezenční listiny, čestná prohlášení a souhlasy se zápisem člena spolku, usnesení atp.)
  • žaloby na neplatnost rozhodnutí spolku
  • likvidace spolků z pozice ustanoveného likvidátora
  • soudní spory vyvěrající ze spolkového života
  • členové naší advokátní kanceláře jsou aktivními členy různých spolků v České republice, takže spolkovému právu rozumíme na základě praktických zkušeností