V oblasti rodinného práva nabízíme zejména tyto služby:

  • poskytujeme komplexní právní služby týkající se úpravy poměru, styku a výživy nezletilých dětí
  • máme bohaté zkušenosti s vypořádáním společného jmění manželů a rozvodem
  • analyzujeme a následně nastavujeme majetkový režim manželů dle jejich individuálních potřeb, tak aby to odpovídalo jejich požadavkům (podnikání, dědictví apod.)
  • pomáháme klientům při určování a popírání rodičovství
  • realizujeme právní poradenství při složitých životních situacích souvisejících s pěstounstvím, poručenstvím, osvojením apod.
  • hájíme práva osob na výživné, zejm. nezletilých dětí, rozvedených manželů, neprovdaných matek, zletilých osob
  • vždy preferujeme smírné řešení před eskalací sporu na úkor dalších účastníků řízení, máme bohaté zkušenosti s mediací