Rodinná mediace

V rámci rodinných vztahů poskytujeme mediaci především ve věci vypořádání společného jmění a jiných majetkových poměrů manželů, rozvodu, úpravy poměrů k nezletilým dětem po dobu před a po rozvodu manželství, tedy nejenom péče o dítě a vyřešení režimu styku rodičů s dětmi, ale také výše výživného. Mediací lze řešit i komplikované vztahy mezi širším okruhem příbuzných a nastavení pravidel společného soužití.