• situace spojené s rozpadem vztahu
  • vypořádání společného jmění manželů
  • práva a povinností k nezletilým dětem