Mediace v pracovněprávních vztazích

Prostřednictvím mediace pomáháme řešit vztahy na pracovišti mezi kolegy, mezi jednotlivými týmy či mezi nadřízenými a podřízenými zaměstnanci tak, aby byla zachována funkční spolupráce a dobré vztahy na pracovišti.

Dále řešíme spory vyplývajících z pracovněprávních vztahů,spory diskriminační a spory související se šikanou a případným zneužíváním.

V neposlední řadě prostřednictvím mediace pomáháme při jednání zaměstnavatele s odborovou organizací např. při vyjednávání kolektivních smluv.