V oblasti obchodního práva nabízíme zejména tyto služby:

 • komplexní právní poradenství pro malé i velké podnikatele a firmy
 • právní poradenství pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva
 • založení společností všech právních forem a družstev, včetně zajištění všech potřebných registrací a notářských zápisů
 • likvidace společností všech právních forem a družstev
 • příprava návrhů na zápis změn do veřejného rejstříku včetně zastupování v rejstříkovém řízení
 • vyřízení živnostenských oprávnění a zastupování před živnostenským úřadem
 • sepisování, analýza a kontrola veškerých obchodněprávních smluv
 • zastupování v obchodních sporech v soudním i rozhodčím řízení
 • vymáhání pohledávek z obchodního styku
 • obrana proti neoprávněným nárokům
 • nároky z náhrady škody a bezdůvodného obohacení
 • licence a franchising
 • příprava a organizace valných hromad včetně zajištění notáře
 • příprava návrhů na zahájení insolvenčního řízení, přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení
 • GDPR a ochrana osobních údajů