Obchodní mediace

Ať už se jedná o podnikatele – jednotlivce, malé podniky, velké či nadnárodní korporace, máme dlouholeté zkušenosti s mediacemi, které se týkají sporů mezi jednotlivými společnostmi, sporů ohledně fúzí, akvizic, vyjednávání o budoucích koncepcích společnosti, smlouvách, vypořádání společníků, sporů ohledně výkonu funkce jednatelů a dalších.