• společnosti a jejich zakládání
  • živnostenské oprávnění
  • zastupování v obchodních sporech