Občanské právo

V oblasti občanského práva nabízíme zejména tyto služby:

 • zastupování fyzických i právnických osob v občanskoprávních sporech 
 • vypracování, revize a kontrola veškerých smluvních dokumentů
 • právní pomoc s vymáháním pohledávek vzniklých z občanskoprávních vztahů
 • právní služby v oblasti nemovitostí – zejména nákup, prodej, darování nemovitostí včetně vyřízení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí a jiných potřebných úkonů s tím spojených
 • zástavní a věcná práva – zřizování věcných břemen
 • nájmy a podnájmy staveb, pozemků, bytů a nebytových prostor
 •  
 • spoluvlastnické vztahy (zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví)
 • ochrana spotřebitele
 • uplatnění nároků na náhrady škod (na majetku a zdraví, náhrada škody vůči státu – způsobená nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím) včetně zastupování před pojišťovnou
 • poskytování právních služeb v dědických řízeních
 • řešení vztahů v souvislosti se společenstvím vlastníků jednotek a bytovými družstvy
 • advokátní úschova peněz a listin