Občanské právo

  • zastupování FO i PO v občanskoprávních sporech 
  • vypracování, revize smluvních dokumentů
  • katastr nemovitostí