Mediace mezi advokátními službami:

  • zastupování klientů v rámci mediace, komplexní pomoc a podpora celým mediačním procesem a při soudem nařízeném 1. setkání s mediátorem
  • vypracování mediačních doložek do smluv v souladu s konkrétními potřebami klientů a v souladu s konkrétními smluvními závazky
  • zpracování mediačních dohod na základě výsledků mediace
  •  
  • konzultace ohledně zákonnosti mediace a dalších právních aspektů, výběru vhodného mediátora a nastavení pravidel pro mediaci
  • vedení mediace různých druhů sporů mediátory naší kanceláře (blíže viz Mediace)
  •