Mediace a vypořádání společného jmění manželů

Mediace je cestou v rámci mimosoudního řešení sporů, která na rozdíl od soudního sporu nevyžaduje vynaložení tak velkých nákladů a rovněž času. Strany sporu celou mediaci hradí zpravidla každá z jedné poloviny. Mediace tak může být výhodným procesem například právě pro řešení společného jmění manželů, když řešení vypořádání společného jmění manželů před soudem nezřídka trvá v jedné kauze běžně 3-5 let.

Nestranný a nezávislý mediátor je pro strany prostředníkem v jejich komunikaci a pomáhá stranám v jejich záležitosti. Ideálním výsledkem mediace je mediační dohoda stran, která jim přinese v krátké době oproti soudnímu jednání potřebný klid a možnost soustředit se po absolvovaném rozvodu manželství a dohodě na společném majetku na nový život a koukat se do budoucna a nezůstávat prostřednictvím existujícího sporu v minulosti..

Na základě dlouholetých mediačních zkušeností je možné říct, že vyřešení sporu o majetek v rámci společného jmění manželů při vůli obou stran zlepšuje i vzájemné vztahy obou zúčastněných, a to v hlavně v jejich komunikaci, která je natolik zapotřebí zvlášť v případě, že rozvádějící se manželé mají také nezletilé děti.

V naší kanceláři působí dvě zapsané mediátorky, paní Mgr. Kateřina Švajcrová a paní Mgr. Nikola Hotovec Schořovská.

Více informací o mediaci: www.snak.cz/mediace/