V oblasti daňového práva nabízíme zejména tyto služby:

  • právní pomoc a zastupování v rámci daňových kontrol, tvorba podání, námitek či žádostí v mezích daňového řádu
  • zastupování ve sporech se správcem daně, typicky při odstraňování pochybností, popř. před správními soudy
  • právní poradenství, konzultace a příprava analýz a stanovisek z oblasti daňového práva, rešerše spletité daňové judikatury tuzemských i evropských soudů
  • zhodnocení všech rizik s přesahem do potenciálního spáchání daňové trestné činnosti, efektivní analýza aplikace institutu účinné lítosti
  • příprava compliance programů, školení managementu společnosti, právní audit společnosti, tvorba vnitřních předpisů a kodexů, poradenství související s trestní odpovědností právnických osob
  • kooperace se zkušenými daňovými poradci
  • celní řízení
  •