•  zastupování v rámci daňových kontrol
  • právní audit společnosti
  • celní řízení