Covid19 – nouzová opatření – náhrada škody

 

V souvislosti s aktuálním děním, jsme schopni poskytnout právní poradenství vztahující se k náhradám škod, které jsou v přímé souvislosti s nouzovými opatřeními na území ČR.

Klienty seznámíme s právní problematikou celé věci. Poskytneme odpovídající rady pro přípravu a následné uplatnění nároku na náhradu škody. V případě, že máte o tento typ právní služby zájem, jsme Vám k dispozici.