Činnost naší kanceláře v aktuální době


Aktuální provoz ŠVAJCROVÁ NEUMANN advokátní kancelář, s.r.o. je nepřerušen

Klientům poskytujeme komplexní právní poradenství i v dobách krizových. Zejména se do popředí dostávají otázky pracovního práva, poradenství v oblasti úvěrování fyzických i právnických osob, nouzový stav a jeho výklad, práce s krizovým zákonem.

Jsme schopni zodpovědět dotazy týkající se povinností občanů, společností či veřejnoprávních subjektů.