Aktuální informace V souvislosti s aktuálním děním, jsme schopni poskytnout právní poradenství vztahující se k náhradám škod, které jsou v přímé souvislosti s nouzovými opatřeními na území více…


Aktuální provoz ŠVAJCROVÁ NEUMANN advokátní kancelář, s.r.o. je nepřerušen. Klientům poskytujeme komplexní právní poradenství i v dobách krizových. Zejména se do popředí dostávají otázky pracovního práva, poradenství více…


 V rámci inovace služeb naší advokátní kanceláře jsme pro Vás tento měsíc spustili zcela nové webové stránky, které obsahují nejen vizuální, ale taktéž i obsahové více…


Je nám ctí vám oznámit, že od konce roku 2019 jsme zahájili spolupráci s advokátní kanceláří Mgr. Kateřiny Tkadlecové, která je odbornicí zejména na trestní, rodinné a více…